top of page

STORITVE

V naših ambulantah izvajamo psihiatrično dejavnost na koncesijo in samoplačniško. Delujoče ambulante imamo v Ljubljani, Cerknici, Kočevju in Ilirski Bistrici. V vseh ambulantah se lahko naročite po telefonu ali emailu, pri tem pa posebej omenite, če želite samoplačniški pregled.

Cenik samoplačniških storitev

Prvi psihiatrični pregled:                                                   120,00 EUR

Kontrolni psihiatrični pregled (do 25 min):                        60,00 EUR

Kontrolni psihiatrični pregled (do 50 min):                        90,00 EUR

Partnerska terapija – prvi pregled:                                   180,00 EUR

Partnerska terapija – kontrolni pregled:                          140,00 EUR

Izdelava obsežnega mnenja:                                            180,00 EUR

Izdelava enostavnega mnenja:                                          80,00 EUR

Kontrola za izdajo receptov:                                               25,00 EUR

Hišni obisk:                                                                         360,00 EUR

bottom of page